Shopping Cart

Force MMA Glove

€92,95

VAROVANIE VYSOKO RIZIKOVÉ ČINNOSTI A PREDPOKLAD RIZIKA: VÝROBKY PREDÁVANÉ SPOLOČNOSŤOU BADBOY ZAHŔŇAJÚ VYBAVENIE A VÝSTROJ POUŽÍVANÉ V BOJOVÝCH A KONTAKTNÝCH ŠPORTOCH VRÁTANE BOXU, BOJOVÝCH UMENÍ, ZMIEŠANÝCH BOJOVÝCH UMENÍ, FITNES, SILOVÉHO TRÉNINGU A KICKBOXU. PRED ZAČATÍM AKÉHOKOĽVEK NOVÉHO CVIČEBNÉHO PROGRAMU SA PORAĎTE S LEKÁROM. ÚČASŤ NA AKOMKOĽVEK CVIČEBNOM PROGRAME MÔŽE BYŤ NEBEZPEČNÁ A VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI. POUŽÍVANIE TOHTO VYBAVENIA JE NA VLASTNÉ RIZIKO. TÝMTO PREBERÁTE RIZIKO ZA AKÉKOĽVEK ZRANENIE. BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLO SPÔSOBENÉ NEDBALOSŤOU ALEBO INÝM ZAVINENÍM SPOLOČNOSTI BADBOY, OKREM INÉHO VRÁTANE PORUCHY VYBAVENIA. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE VYBAVENIE, ABY STE SA UISTILI, ŽE JE PLNE FUNKČNÉ. UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. POKYNY K STAROSTLIVOSTI A INFORMÁCIE O NEJ ČISTITE IBA UTIERANÍM. PRAVÁ KOŽA. TVAROVANÁ PENOVÁ VÝPLŇ. SYNTETICKÁ VNÚTORNÁ PODŠÍVKA.