Shopping Cart

Force MMA Glove

€93,95

BRĪDINĀJUMS AUGSTA RISKA AKTIVITĀTES UN RISKA PIEĻAUŠANA: BADBOY PĀRDOTO PREČU KLĀSTĀ IETILPST APRĪKOJUMS UN APĢĒRBS CĪŅAS SPORTA VEIDIEM UN SPORTA VEIDIEM AR SĀNCENŠU KONTAKTU, TOSTARP BOKSAM, AUSTRUMU CĪŅU VEIDIEM, JAUKTIEM AUSTRUMU CĪŅAS VEIDIEM, FITNESAM, SMAGATLĒTIKAS TRENIŅIEM UN KIKBOKSAM. PIRMS JEBKĀDAS JAUNAS TRENIŅU PROGRAMMAS UZSĀKŠANAS KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU. JEBKURA TRENIŅU PROGRAMMA VAR BŪT BĪSTAMA UN IZRAISĪT NOPIETNU TRAUMU VAI NĀVI. JŪS PATS UZŅEMATIES VISU RISKU PAR ŠĪ APRĪKOJUMA LIETOŠANU. LĪDZ AR ŠO JŪS PIEKRĪTAT JEBKURAS TRAUMAS RISKAM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO IR IZRAISĪJUSI NEVĒRĪBA VAI JEBKURA CITA BADBOY KĻŪME, TOSTARP, BET NE IEROBEŽOJOŠI APRĪKOJUMA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI. PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES PĀRBAUDIET APRĪKOJUMU, PĀRLIECINOTIES, KA TAS IR LIETOŠANAI PIEMĒROTĀ STĀVOKLĪ. GLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. NORĀDĪJUMI PAR KOPŠANU UN INFORMĀCIJA TĪRIET TIKAI NOSLAUKOT. DABĪGĀ ĀDA. BLĪVS PUTU MATERIĀLA POLSTERĒJUMS. SINTĒTISKS IEKŠĒJAIS ODERĒJUMS.